Jak rozpoznać wysokofunkcjonującego alkoholika?

Rozpoznanie wysokofunkcjonującego alkoholika może być trudne, ponieważ osoby te często potrafią skrywać swoje problemy z alkoholem i utrzymywać pozory normalności. Niemniej jednak, istnieją pewne znaki i sygnały, które mogą pomóc w identyfikacji takiej osoby. Należy jednak pamiętać, że te objawy nie zawsze muszą występować razem, a niektóre osoby mogą wykazywać tylko kilka z nich. Oto niektóre z typowych cech wysokofunkcjonujących alkoholików, opierając się na danym z Polski:

 1. Spożycie alkoholu w tajemnicy: Wysokofunkcjonujący alkoholicy często piją w ukryciu lub pod pretekstem innych aktywności, aby uniknąć podejrzeń. Mogą to być np. alkohol w samochodzie, ukrywanie butelek w domu lub biurze.
 2. Nadmierna ilość spożywanego alkoholu: Choć mogą wydawać się umiarkowanymi pijakami w towarzystwie, w rzeczywistości spożywają znacznie więcej alkoholu niż przeciętna osoba. Mogą pić codziennie lub w dużych ilościach w krótkim okresie czasu.
 3. Trudności z kontrolą picia: Osoby te mają trudności z kontrolowaniem ilości wypijanego alkoholu. Często zaczynają picie, mając zamiar spożyć tylko jedno lub dwa napoje, ale kończą na nadmiernym spożyciu.
 4. Wysoka tolerancja na alkohol: Wysokofunkcjonujący alkoholicy rozwijają stopniowo wyższą tolerancję na alkohol, co oznacza, że potrzebują większych ilości, aby osiągnąć zamierzony efekt.
 5. Regularność picia: Piją systematycznie, często bez wyraźnych powodów lub okazji. Mogą to robić codziennie lub kilka razy w tygodniu.
 6. Ukrywanie skutków picia: Starają się ukryć negatywne skutki picia, takie jak utrata pamięci, kaca lub problemy zdrowotne.
 7. Problemy w relacjach: Mogą mieć trudności w utrzymaniu zdrowych relacji z rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami ze względu na swoje picie.
 8. Spadek wydajności w pracy lub szkole: Mimo że mogą posiadać dobrą pracę, ich picie może wpływać na wydajność i obecność w miejscu pracy lub szkole.
 9. Wzorce picia: Mogą pić w określonych sytuacjach lub miejscach, na przykład po pracy, w domu lub w konkretnej knajpie.
 10. Odbieranie alkoholu jako formy samoleczenia: Wysokofunkcjonujący alkoholicy często używają alkoholu jako sposobu na radzenie sobie ze stresem, problemami emocjonalnymi lub innymi trudnościami życiowymi.
 11. Negowanie problemu: Mogą bagatelizować lub zaprzeczać, że mają problem z alkoholem, nawet jeśli są widoczne dowody na to.

Rozpoznanie wysokofunkcjonującego alkoholika może być trudne, ale ważne jest, aby być czujnym i oferować wsparcie tym osobom, które mogą tego potrzebować. Jeśli masz podejrzenia dotyczące alkoholizmu u kogoś, zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą ds. uzależnień lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego, aby uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące dalszego postępowania.

ALKOHOLICY często odrzucają atrakcyjne oferty biznesowe

REKLAMA tylko dla TRZEŹWO myślących