Mateusz Morawiecki zapowiada nową formę kapitalizmu

„Kapitalizm interesariuszy (stakeholder capitalism) zakłada wzajemne oddziaływanie interesariuszy i przedsiębiorstw, które – jako podmioty rynkowe – ponoszą odpowiedzialność społeczną za swoje działania. Celem profesjonalnego zarządzania powinno być służenie klientom, akcjonariuszom, pracownikom i pracodawcom, a także społeczeństwom oraz harmonizacja różnych interesów interesariuszy. Kapitalizm interesariuszy ma zastąpić kapitalizm akcjonariuszy, który stawia na pierwszym miejscu zyski krótkoterminowe i wprowadza zmiany dopiero po wymuszeniu ich przez klientów, pracowników, czy wyborców.”

źródło: obserwatorfinansowy.pl