Rozmowa w windzie

Główne zasady prezentacji w windzie: Używamy maksymalnie 100. słów, a cała prezentacja powinna trwać od 30 do 90 sekund. Nie dłużej! Mówimy krótko i klarownie. Prezentujemy dynamicznie i z entuzjazmem. Nasza mowa ciała ma tutaj decydujące znaczenie. Treść prezentacji w windzie powinna zawierać następujące informacje: Czym zajmuje się nasza firma? Jakie potrzeby konsumentów zaspakaja? Jaki produkt lub usługę oferuje firma? [i najważniejsza kwestia] Jakie są przewagi konkurencyjne naszej firmy, a w związku z tym jakie korzyści można odnieść, współpracując z nami? Trzy przewagi konkurencyjne powinniśmy umieć wyrecytować nawet obudzeni o trzeciej nad ranem.

źródło: konteksthr.pl