Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG

Przedsiębiorca może zawiesić działalność, jeśli nie zatrudnia pracowników. W trakcie zawieszenia nie można prowadzić działalności ani osiągać z tego tytułu przychodów. Przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek ZUS i podatku dochodowego oraz ze składania deklaracji ZUS i VAT.

Ogólne informacje:

 • Okres zawieszenia: Minimum 30 dni, można go wskazać w przyszłości lub z datą wsteczną.
 • Skutki finansowe: Zwolnienie z opłacania składek ZUS i podatku dochodowego, ale jeśli zawieszenie następuje w połowie miesiąca, składki zdrowotne i ubezpieczeniowe są naliczane proporcjonalnie.
 • Procedura: Wniosek składany w CEIDG online lub osobiście. Bezpłatny, chyba że działa przez pełnomocnika (opłata… zł).

Co można robić podczas zawieszenia?

 • Przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem.
 • Osiągać przychody z czynności sprzed zawieszenia.
 • Zbywać środki trwałe i wyposażenie.
 • Regulować zobowiązania sprzed zawieszenia.
 • Wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia przychodów.
 • Powołać lub odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Obowiązki podczas zawieszenia:

 • Prowadzenie księgowości.
 • Opłacanie należności publiczno-prawnych.
 • Składanie rocznego zeznania podatkowego.

Dodatkowe informacje:

 • Zawieszenie na co najmniej 6 miesięcy powoduje wykreślenie z rejestru VAT. Po wznowieniu działalności rejestracja VAT odbywa się automatycznie.

Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu działalności warto dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw oraz skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym.

więcej:

Rok 2023